اربعين شروع و آغازي براي ادامه مسير و هدف عاشورا

هدف اربعين در اصل، ادامه مسير ظلم‌ستيزي، كفر ستيزي و عدالت‌گستري راه و مسير اباعبدالله (ع) است كه به دنبال انقلاب جدش پيامبر اعظم (ص) كه در برهه‌اي دچار چالش و انحراف مسير شد و راهي جز روشنگري و مبارزه علني نمانده بود، انتخاب گرديد و مسير حضرت از مدينه به مكه و از مكه به سمت كوفه و سرانجام حادثه بزرگ عاشورا در كربلا ختم شد.

30 آبان 1396-21:11:57


اربعين شروع و آغازي براي ادامه مسير و هدف عاشورا
30 آبان 1396-21:11:57
منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: مدير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

هر پديده اجتماعي كه منتج به نتيجه مي‌شود، داراي چند عنصر اساسي و برجسته است:

1- هدف

2- رهبري، 3- عنصر ايدئولوژي

4- سازمان‌دهي اجتماعي

5- برنامه

6- دشمن مشترك

1. هدف

هدف اربعين در اصل، ادامه مسير ظلم‌ستيزي، كفر ستيزي و عدالت‌گستري راه و مسير اباعبدالله (ع) است كه به دنبال انقلاب جدش پيامبر اعظم (ص) كه در برهه‌اي دچار چالش و انحراف مسير شد و راهي جز روشنگري و مبارزه علني نمانده بود، انتخاب گرديد و مسير حضرت از مدينه به مكه و از مكه به سمت كوفه و سرانجام حادثه بزرگ عاشورا در كربلا ختم شد. دشمن با دورنگه داشتن امام (ع) از كانون‌هاي مردمي براي جلوگيري از تماس و ارتباط و روشنگري ايشان و بي‌خبري و بايكوت خبري و تمام كردن و نابود كردن هدف امام (ع) با شهادت ايشان و ياران باوفايش با تبليغات فراوان درباري و نسبت خارجي و طغيانگر بودن امام (ع) كه در ظاهر هم موفق شد. ولي حركت اربعين در مسير نجف تا كربلا خون تازه‌اي در حركت و نهضت عظيم كربلا بود. اين‌گونه سرآغاز يك موج عظيم و گسترده‌اي شد كه امروز در پس هزار و اندي سال خود را به‌خوبي نشان مي‌دهد. ميليون‌ها انسان پرسشگر عاشق كه امروز پا به ميدان و كشور پرخوف و خطر عراق كه در دسته‌بندي‌هاي معمول جزء اولين كشورهاي ناامن و خطرناك براي سياحت و گردشگري است و تمامي دولت‌ها از حضور مردم خود در اين كشور بيمناك‌اند و مرتب به‌طور مستقيم و غيرمستقيم اخطار مي‌دهند كه گردشگران از سفر خودداري كنند، چگونه است كه مردم براي حضور در اربعين سر از پا نمي‌شناسند. آيا جز اين است كه همه اين جمعيت چند ده‌ميليون‌نفري يك هدف مشترك دارند. سؤال اينجاست كه چگونه درحالي‌كه در قبل هيچ نشست مشترك و بيانيه مشترك و جلسه و كلاس و زبان و برنامۀ مشتركي نداشته‌اند، اما هدف مشتركي دارند و در پيگيري اين هدف جان خود را به ميدان آورده‌اند و خطر كرده‌اند. اين پديده نادرترين پديده قرن حاضر است و ما را به ياد فرموده پيامبر اعظم (ص) كه فرمودند قتل حسين (ع) حرارت و آتش شعله‌وري در قلوب مؤمنين است كه هرگز سرد نمي‌شود. آري اين شعله مقدس در سراسر گيتي مؤمنين را از مليت‌ها و رنگ‌ها و زبان‌هاي مختلف و از كشورهاي مخالف دين و آئين تا كشورهاي ... و بي‌طرف تا كشورهاي مسيحي و مسلمان گرد هم مي‌آورد. آري اربعين هدف نهايي بشر است كه همه اميدها و ‌آرزوها در پس آن نهفته است و بشر را به سعادت ابدي پيوند داده و به ساحل آسايش و آرامش ابدي مي‌رساند. آنگاه‌كه اباعبدالله (ع) يكه و تنها در ميان فوج فوج دشمن فرياد برآورد كه هل من ناصر ينصرني شايد تا ده‌ها و بلكه صدها سال بشر معناي آن شعار را ندانست كه در ميان دشمن بي‌مروت و كينه‌توز امام (ع) از كي ياري مي‌خواهد، ولي امروز در پس قرن‌هاي متمادي صداي امام به‌خوبي، واضح و روشن به يارانش در گوشه گوشه جهان منتقل گرديده است و يارانش يك‌صدا به‌صورت فردي و جمعي با شعار لبيك يا حسين به سويش قطره‌قطره اقيانوس مي‌شوند.

لبيك ياحسين

ادامه دارد...


اربعين شروع و آغازي براي ادامه مسير و هدف عاشورا

30 آبان 1396-21:11:57

منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: مدير سايت


تصاوير تكميلي: