اربعين بروز و ظهور مديريت جهاني امام منتظر

حكومت‌هاي سرمايه داري براي جلوگيري از ناامني و برقراري امنيت جمعي و جنگ در مناطق حساس جهان، سرمايه‌گذاري مشترك مي‌كنند تا بدين‌وسيله از ناآرامي و اغتشاش پيشگيري نموده باشند. آيا حضور ميليون‌ها انسان آزاده و حقيقت‌طلب خسته از همۀ حزب‌ها و حكومت‌هاي خدعه و حيله و فريب و مكتب‌هاي دروغين، دريك نقطۀ عالم و در زماني خاص همه كه گويا هستي خود را در مسير اربعين سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

11 آذر 1396-13:37:07


اربعين بروز و ظهور مديريت جهاني امام منتظر
11 آذر 1396-13:37:07
منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: مدير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ.

و ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روي زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان گردانيم (آيه 5 سوره مباركه قصص)

و بشارت باد مستضعفين عالم را

آيا در وعده خداوند رحمان و رحيم و سبحان كريم و قادر و جبّار جاي هيچ شكي هست؟

حكومت‌هاي سرمايه داري براي جلوگيري از ناامني و برقراري امنيت جمعي و جنگ در مناطق حساس جهان، سرمايه‌گذاري مشترك مي‌كنند تا بدين‌وسيله از ناآرامي و اغتشاش پيشگيري نموده باشند. آيا حضور ميليون‌ها انسان آزاده و حقيقت‌طلب خسته از همۀ حزب‌ها و حكومت‌هاي خدعه و حيله و فريب و مكتب‌هاي دروغين، دريك نقطۀ عالم و در زماني خاص همه كه گويا هستي خود را در مسير اربعين سرمايه‌گذاري مي‌كنند. تا به رهبري عادل از سلالۀ پاك پيامبر (ص) و علي (ع) كه صاحب مكتب انقلابي و حسين‌ابن‌علي (ع) كه براي زنده نگه‌داشتن انقلاب جدش همۀ هستي خود را گذاشته است اعلام وفاداري نمايند بهتر كسي مي‌شود يافت؟ آيا مادر جهان، همتاي او را زاده است. بشر به اميد زنده است، به اميد، زندگي مي‌كند. به اميد، سرمايه‌گذاري مي‌كند.

عمر سرمايه‌اي كه خريدارش خداست و راهنمايش پيامبر (ص) و هدايتگرش امام مهدي (عج)، بهترين و مطمئن‌ترين سرمايه‌گذاري و تجارت است. براي شركت در اربعين چه ولع و عجله ايست كه پدر و پسر و مادر و دختر و هم‌گروه و هم شهري از هم جداشده. دست از كار و زندگي مي‌كشند، آنجا كه دريكي از موكب‌هاي بين راه در حال استراحت به كامله مردي از اهالي اصفهان برخوردم كه در بين گفتگو، مي‌گفت من براي رسيدن به همراهان، وسايل و كوله آماده‌ام كه طي چند روز آماده كرده بودم جا گذاشتم وقتي دوستان اطلاع دادند كه در حال حركت‌اند با همين لباس و با سرعت خودم را به آن‌ها رساندم، مردي پخته و جاافتاده و باتجربه چگونه ممكن است او و مثل او كه براي سفري حتي زيارتي چند روز، به مشهد مقدس بدون زاد و توشه و پوشاك، حركت نمي‌كنند. براي جا نماندن از قافلۀ چنين كند. آري اين قصۀ تنها او نيست. بسياري را ديدم كه از صدها كيلومتر دورتر مي‌آمدند و كمترين بار و زاد و توشه داشتند، شايد بگوئيم اينجا در مسير بهشت همه‌چيز به‌اندازه و بهترين و مجاني است. آيا انسان محتاط كه تاكنون اين‌همه لطف و كرم را نديده باور مي‌كند؟ اگر انسان اين‌گونه بود چرا وعده بهشت را از خدا ناديده گرفت؟ چرا وعده بهشت از پيامبر (ص) كه شرطش دوستي و مودّت آل الله بود را باور نكرد. چرا وعدۀ بهشت را از اباعبدالله (ع) در روز عاشورا باور نكرد؟

چگونه اكنون از خود بيخود مي‌شود و نديده را باور مي‌كند؟ چه رستاخيز عظيمي است كه روح بشر را تازه و الهي مي‌كند.

آري اينجا اربعين مسير بهشت است خدمات بي‌دريغ و باسرعت و بي‌منت از شما نمي‌پرسند كه كي هستي چقدر مي‌خواهي، اينجا فقط خواهش و التماس كه بياييد تا كفش‌هايتان را پاك و تنظيف كنيم تا گرد خاك‌پايتان را سرمه چشم. بياييد دمي بياساييد، بياييد آبي نوش جان‌كنيد و سلام بر حسين (ع) لب تشنه بگوئيد.

اينجا بهشت است كه كسي در ازاي خدمت منتظر تشكر و قدرداني نمي‌ماند. كسي براي اجر و مزد كار نمي‌كند. آري همگان در اين مسير بهشتي‌اند چون فرياد برمي‌آورند كه لبيك ياحسين (ع)

ادامه دارد

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دكتر محمدعلي باراني


اربعين بروز و ظهور مديريت جهاني امام منتظر

11 آذر 1396-13:37:07

منبع: دبيرخانه پژوهشكده علوم نظامي و مهندسي دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد

فرستنده: مدير سايت


تصاوير تكميلي: