متن كامل سخنراني سرلشكر صفوي در همايش تحولات ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا

به فضل الهي ائتلاف آمريكايي ها ، صهيونيست ها و بر خي كشورهاي منطقه براي تغيير جغرافياي سياسي جنوب غرب آسيا و شكل گيري خاورميانه جديد با محوريت آمريكا با شكست مواجه شد و سياست هاي آمريكا در سوريه، عراق و يمن با شكست مواجه شده است. به فضل الهي سياست هاي راهبردي جمهوري اسلامي و همكاران و شركاي بين المللي همچون كشورها ،دولت ها و نيروهاي جبهه مقاومت مثل سوريه و مقاومت اسلامي لبنان ، عراق ، يمن و فلسطين و فدراسيون روسيه در شكست استراتژي سازمان هاي اطلاعاتي امريكا و صهيونيست ها و برخي كشورهاي منطقه با شكست مواجه شده و قدرت و نفوذ سياسي - امنيتي جبهه ي مقاومت در منطقه غرب آسيا رو به افزايش است و ايران بعنوان يك قطب قدرت در غرب آسيا در مقابل آمريكا به پيروزي رسيده است

27 بهمن 1399-22:43:16


متن كامل سخنراني سرلشكر صفوي در همايش تحولات ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا
27 بهمن 1399-22:43:16
منبع خبر: 
فرستنده: 

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

بسمه تعالي

متن سخنراني سردار صفوي

تقدير از حاضريني كه در اين كنگره شركت كرديد و بوِيژه از ميزبان محترم يازدهمين كنگره، امير مومن ، خردمند و شجاع سرتيپ دكتر فخري و زحمات ايشان براي برگزاري كنگره و تلاش هاي علمي و كارهاي بزرگ اين سازمان بسيار ارزشمند جمهوري اسلامي نه تنها براي نيروهاي مسلح بلكه براي عمران و آباداني كشور عزيزمان ايران و حتي كمك به كشورهاي همسايه انجام شد. صميمانه از هيات مديره محترم انجمن ژئوپليتيك جناب آقاي دكتر اخباري ، جناب آقاي دكتر ربيعي و همكاران عزيزم اعضاي محترم انجمن ژئوپليتيك تقدير و تشكر مي كنم. از اينكه بر خي از اساتيد محترم كه توفيق حضور نداشتند در اين جلسه و بصورت وبينار در اين جلسه و پنل هاي تخصصي شركت مي كنند تشكر مي كنم. از اعضاي پنل هاي تخصص چهارگانه هم تشكر مي كنم.

در اين صحبت كوتاه دو محور سخنراني در نظر گرفتم. محور اول عبارت است از افول و سقوط امپراطوري آمريكا در مقياس جهاني در دهه سوم قرن بيست و يكم و محور دوم صحبتم پيش بيني اخراج قطعي ارتش تروريستي آمريكا از غرب آسيا تا چند سال آينده از نگاه ژئو استراتژيك.

بنظر بنده بزرگترين رخداد و ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك غرب آسيا در قرن بيست و يكم همين اخراج قطعي ارتش آمريكا در غرب آسيا ست. در رابطه با محور اول صحبتم بعنوان يك تحليل و انديشه و تفكر راهبردي جغرافياي سياسي و ژئو استراتژيك نتايجي را براي شما بصورت خلاصه بيان مي كنم و چنانچه خداوند متعال فرصتي را داد آن را بصورت مقاله چاپ مي كنم.

روزگاري بر اين عالم گذشته است كه حتي صحبت از مبارزه با قدرت بي رقيب دنيا يعني امپراطوري آمريكا مضحك، غير علمي و غير معقول و حتي رمان خيالي محسوب مي شد. هم اكنون در آستانه سال جديد 1400 هجري شمسي و ورود به قرن 15شمسي و دهه سوم قرن 21 ميلادي، شاهد رخداد هاي زير براي استدلالهاي علمي افول و سقوط امپراطوري آمريكا در مقياس جهاني در دهه سوم قرن 21 ميلادي هستيم.

دليل اول: شكست ايالات متحده آمريكا براي تشكيل تنها ابر قدرت جهاني و يا قدرت هژمون آمريكا طي سي سال گذشته پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و براي كسب برتري قدرت اقتصادي، توانايي نظامي و رهبري و مديريت سياسي جهان حتي در مسايل ايدئولوژيك وفرهنگي جهان و ايجاد دهكده جهاني.

دليل دوم: افول و سقوط امپراطوري آمريكا ريشه در تغيير و تحولات دروني جامعه آمريكا و سياست مداران آمريكا دارد . در انتخابات اخير براي همه انديشمندان علوم سياسي، جامعه شناسان و اقتصاد دانان اين افول آشكار شد و رئيس جمهور مغرور و بيشعور سياست بين الملل و امنيت بين الملل و تروريست سابق آمريكا، آخرين تيشه را به ريشه هاي فاسد اين امپراطوري زر و زور و تزوير زد و خودش را مفتضح كرد و آمريكا را بسمت افول قطعي سوق داد.

سومين دليل: آمريكا از بيرون بعلت لشكركشي نظامي و اشغال دو كشور مظلوم افغانستان در سال هاي 2001 و 2003 افغانستان و عراق و كشتار ده ها هزار نفر از مردم بي گناه و گير افتادن در صحراي كويري عراق و ارتفاعات افغانستان و هزينه كردن بيست ساله منابع اقتصادي و انساني آمريكا و استفاده از رقباي استراتژيك آمريكا مثل چين در بعد اقتصادي و روسيه در بعد نظامي براي حفظ خود و حتي افزايش قدرت نظامي.

بنظر مي رسه جهان كنوني با سرعتي بالا بسمت تغييرات و جابه جايي قدرت از نيم كره غربي به شرقي در حركت است. ديگر در دهه هاي آينده هيچ كشور و دولتي چه ايالات متحده آمريكا ، چه چين و هر كشور بزرگ ديگر تنها ابر قدرت جهان نخواهد شد و سير صعودي قدرت غرب به رهبري آمريكا كه از قرن 18 به بعد برقرار بوده معكوس خواهد شد. و احتمالا در اقتصاد جهاني، قدرت به آسيا بازخواهد گشت و كشورهاي بزرگ چين ، هند و روسيه در قالب پيمان همكاري شانگ هاي هم از نظر اقتصادي و امنيتي و نظامي احتمالا در مقابل پيمان آتلانيك شمالي قوت خواهد گرفت و اين اولين تغيير در مقياس قدرت هاي جهاني و امنيت جهاني است و دومين تغيير شكل¬گيري قدرت جديد جهان اسلام بر مبناي منابع قدرت عظيم بالقوه و توانمندي هاي فرهنگي و اقتصادي با جهت گيري تمدن نوين اسلامي با رشد دو ميليارد نفري مسلمانان جهان و وسعت و برتري موقعيت نسبي جغرافيايي 57 كشور عضو سازمان همكاري اسلامي در قاره هاي آسيا و آفريقا كه وسعت آن از سواحل اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام را در بر مي گيرد، و وجود ذخاير عظيم نفت و گاز با بيش از 70 درصد منابع كشف شده نفتي و بيش از 57 درصد ذخاير قطعي گاز جهان و رشد فناوري هاي جديد و گسترش علوم مختلف از جمله ارتباطات و فناوري هاي رسانه اي و بيداري ملت هاي اسلامي از شمال آفريقا تا غرب آسيا از شمال اقيانوس هند و تا كرانه هاي اقيانوس آرام در شرق آسيا. جهان اسلام مي تواند بعنوان يك قدرت جديد در ايجاد صلح و امنيت پايدار منطقه اي و جهاني تاثير گذار باشد. من در همين جا از تمامي اساتيد دانشگاه هاي كشور عزيزمان، ايران اسلامي و از همه نظريه پردازان در حوزه سياست امنيت بين الملل ، جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك، ژئواستراتژيك، سياست خارجي، روابط بين الملل، مطالعات منطقه اي و اقتصاد جهاني، قاره اي و منطقه اي مي خواهم كه اين اساتيد و شما دانش پژوهان به عنوان يك مرجعيت علمي و انديشمندان ايران اسلامي براي چگونگي همگرايي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و رسانه اي ايران با كشورهاي همسايه و اوراسيا و جهان اسلام و خروج از وضعيت نامساعد فعلي كشور عزيز و ملت عزيز مان و رسيدن به وضعيت مطلوب نظريه پردازي كنيد.آيا يكي از رسالت هاي دانشگاه ها و اساتيد و بيش از چهار و نيم ميليون دانشجو و يكصد هزار اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي تابع وزارت علوم و وزارت بهداشت و شما جوانان هوشمند و پژوهشگران ارجمند در گير شدن با مسايل كشور و چالش هاي پيش رو و ارايه راه حل مسايل جهاني ،منطقه اي و ملي و ارائه پيشنهاد به تصميم سازان و مسولان عالي كشور نيست!؟

در مقياس غرب آسيا هم چند كلمه عرض كنم :

به فضل الهي ائتلاف آمريكايي ها ، صهيونيست ها و بر خي كشورهاي منطقه براي تغيير جغرافياي سياسي جنوب غرب آسيا و شكل گيري خاورميانه جديد با محوريت آمريكا با شكست مواجه شد و سياست هاي آمريكا در سوريه، عراق و يمن با شكست مواجه شده است. به فضل الهي سياست هاي راهبردي جمهوري اسلامي و همكاران و شركاي بين المللي همچون كشورها ،دولت ها و نيروهاي جبهه مقاومت مثل سوريه و مقاومت اسلامي لبنان ، عراق ، يمن و فلسطين و فدراسيون روسيه در شكست استراتژي سازمان هاي اطلاعاتي امريكا و صهيونيست ها و برخي كشورهاي منطقه با شكست مواجه شده و قدرت و نفوذ سياسي - امنيتي جبهه ي مقاومت در منطقه غرب آسيا رو به افزايش است و ايران بعنوان يك قطب قدرت در غرب آسيا در مقابل آمريكا به پيروزي رسيده است و اين علامت روشن را شما در آينده اي نه چدان دور بعنوان خروج اجباري آمريكا از غرب آسيا مشاهده خواهيد كرد. من اميدوار هستم كه منطقه غرب آسيا كه در مرحله گذار ژئوپليتيكي قرار دارد بازيگران جهاني ديگري را كه در حال حضور هستند، بطور خاص قدرت اقتصادي چين با مطرح كردن يك كمربند يك راه، حضور هند در فعاليت هاي اقتصادي غرب آسيا و كشورهاي پيراموني ايران و منطقه و سياست ايران با نگاه به شرق و با نظريه انتقال آرام قدرت از نيم كره غربي به شرقي ، جايگاه خودش را در ارتباط با معادلات قدرت آينده جهاني پيدا كند و رهبر عظيم الشان و ملت بزرگ و تمدن ساز ايران بتوانند در 50 سال آينده تمدن نوين اسلامي را و صلح پايدار و امنيت پايدار را نه تنها در منطقه غرب آسيا بلكه در مقياس جهاني پايه گذاري كنند.

والسلام ...


متن كامل سخنراني سرلشكر صفوي در همايش تحولات ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا

27 بهمن 1399-22:43:16

منبع خبر:

فرستنده:


تصاوير تكميلي: