9 دليل براي ادامه جنگ پس از آزادسازي خرمشهر

سال‌ها پس از انجام علميات پيروزمندانه «الي‌بيت‌المقدس» و آزادسازي خرمشهر اين پرسمان در حوزه دفاع مقدس پيش آمد كه آيا امكان نداشت جنگ‌تحميلي، در مدت زمان كوتاه‌تري خاتمه يابد؟ به عبارت ديگر در بعضي از زمان‌ها كه موازنه نظامي و سياسي به نفع ايران بود، چرا دولت ايران اقدام به پايان دادن جنگ نكرد؟ براي پاسخ به اين پرسش 9 دليل وجود دارد....

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: