متن كامل سخنراني سرلشكر صفوي در همايش تحولات ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك جنوب غرب آسيا

به فضل الهي ائتلاف آمريكايي ها ، صهيونيست ها و بر خي كشورهاي منطقه براي تغيير جغرافياي سياسي جنوب غرب آسيا و شكل گيري خاورميانه جديد با محوريت آمريكا با شكست مواجه شد و سياست هاي آمريكا در سوريه، عراق و يمن با شكست مواجه شده است. به فضل الهي سياست هاي راهبردي جمهوري اسلامي و همكاران و شركاي بين المللي همچون كشورها ،دولت ها و نيروهاي جبهه مقاومت مثل سوريه و مقاومت اسلامي لبنان ، عراق ، يمن و فلسطين و فدراسيون روسيه در شكست استراتژي سازمان هاي اطلاعاتي امريكا و صهيونيست ها و برخي كشورهاي منطق...

نام فرستنده:
ايميل گيرنده:
توضيحات: