كاربر ميهمان دوشنبه، 26 آذر 1397
 
پايداري - پايگاه اينترنتي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

صفحه نخست| ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره

جستجو:  

صفحه نخست

اخبار

محتواها

نمايشگاه

جستجو

● طرح های کسر خدمت سربازی

ویژه نامه های الکترونیکی

● فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

● پژوهشکده مدیریت و سیاست دفاعی دفاع مقدس

● پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

● پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس

پايداري - محتواها

نمايش فهرست‌وار

ويژه‌‌نامه فهرستگان


مقالات

اسناد مكتوب

تصاوير

كتاب

اسناد صوتي

اسناد ويدئويي

پايان نامه

پايداري - كاربران

ثبت نام

ورود

صفحه شخصي

ارسال

◊ مقاله

◊ سند مكتوب

◊ تصوير

◊ كتاب

◊ سند صوتي

◊ سند ويديويي

◊ پايان نامه

 پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:54:21

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:54:20

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:07

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:54:21


پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:54:20


پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:07


پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:05

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:04

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:03

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:05


پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:04


پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:03


پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:03

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:40:28

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:40:25

پايان انتظار خانواده «شهيد رجبعلي طاهر خوزاني» براي ديدار فرزندشان
9 مهر 1393-12:51:03


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:40:28


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:40:25


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:39:40

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:39:39

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:55

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:39:40


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:39:39


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:55


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:54

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:54

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:53

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:54


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:54


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:53


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:53

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:35

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:34

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:37:53


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:35


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:34


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:34

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:33

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:33

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:34


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:33


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:34:33


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:38

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:37

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:37

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:38


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:37


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:37


عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:37

افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:15

افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:14

عكس قديم و جديدي فرماندهان دوران دفاع مقدس
8 مهر 1393-12:29:37


افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:15


افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:14


افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:14

افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:13

افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:17:19

افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:14


افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:19:13


افتتاح پنجمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس
5 مهر 1393-16:17:19همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش
در همايش همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش:

در همايش همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش:

انعقاد تفاهنامه بين ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت آموزش و پرورش

نمايش...

ويژه
باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

باز نگاهي به جنگ (بخش ۵)

سرتيپ دوم بازنشسته پاسدار دكتر محمدعلي باراني

نمايش...

فراخوان
فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

نمايش...


© 1386-1395 کلیه حقوق برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس محفوظ است.

نمايش و ارائه‌ي محتواها اعم از مقاله، كتاب و ... الزاماً به معناي ديدگاه بنیاد نمي‌باشد و تنها بيان كننده نظرات شخصي نويسندگان و بوجودآورندگان آنها مي‌باشد. برداشت، نمايش و ارائه كليه‌ي محتواهاي اين وبگاه تنها با ذكر صحيح و كامل منبع و برقراري پيوند مجاز مي‌باشد.

  ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره